Ga naar inhoud | Ga naar contact

Wilt u meer informatie? Contact PoliDOSH!

Sluiting

   Na 1 mei 2016 stopt  PoliDOSH.
   Nieuwe afspraken maken voor een
   bezoek aan de arts is niet meer mogelijk.
  
   PoliDOSH heeft de afgelopen 2 jaar niet
   genoeg dove patiënten gehad om door
   te kunnen gaan.
   Daarom kan met de zorgverzekeraar
   geen financiering worden geregeld.

 

Contact

Heeft u een medische vraag?
In 2016 kunt u nog wel een vraag stellen aan dokter J. Trommelen via e-mail.
Hij beantwoordt de vraag zo spoedig mogelijk. 
Stuur de e-mail naar contact@polidosh.nl

Voorlichting

   PoliDOSH vindt het belangrijk dat medische
   informatie goed toegankelijk is voor 
   doven en slechthorenden.
   Daarom gaat PoliDOSH in gesprek met
   andere organisaties,
   om te kijken of er mogelijkheden zijn om:
   • De website actueel te houden met
   medische informatie
   • Gezondheidsinformatiebijeenkomsten te
   organiseren.

Nieuws

  • PoliDOSH is gestopt!

    Mar 23, 2016

    Helaas moeten wij u nu informeren dat per     1 mei 2016 de Polikliniek voor Doven en Slechthorenden is gestopt.
    Wij willen u langs deze weg bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de samenwerking.

lees meer Meer nieuws

 

   

Heeft u een vraag?